Realizácie stavieb

V oblasti realizácie stavieb sa zameriava na kotevné technológie a injektáže.

Kotevné technológie

  • kotvenie pomocou injektážnych samozavrtávacích tyčí a tyčových kotiev
  • jadrové vŕtanie

Injektáže

  • tesniace a spevňujúce injektáže s použitím chemických injektážnych hmôt a hmôt na cementovej báze
  • injektáž muriva voči vzlínajúcej vlhkosti
  • spevňovanie základov a podzákladia
  • špeciálne injkečné práce na vodohospodárskych objektoch

Sanácie

  • spevňovanie muriva tlakovou injektážou a armovanou injektážou
  • reprofilácia betónových a železobetónových konštrukcií
  • statické zabezpečovanie objektov a inžinierskych konštrukcií