Diagnostický prieskum konštrukcií

V oblasti diagnostického prieskumu konštrukcií zaisťuje kompletný program diagnostiky konštrukcií ako podklad pre určenie stavu konštrukcie, výpočet zaťažiteľnosti alebo ďaľšie projektové práce (nedeštruktívne skúšky materiálov insitu, určovanie polohy, profilu a krytia výstuže, zisťovanie karbonatácie betónu a obsahu chloridov, meranie hĺbky a šírky trhlín a odtrhové skúšky podľa STN 73 2451 a STN 73 2577.


Zoznam prác vykonaných s mostnou problematikou:

Rok 1991-1994

 • Diagnostika, výpočet a stanovenie zaťažiteľnosti mostných objektov na cestách v okrese Žilina 1991 - 1992
 • Diagnostika, výpočet a stanovenie zaťažiteľnosti mostných objektov na cestách v okrese Poprad 1991 - 1992
 • Diagnostika, výpočet a stanovenie zaťažiteľnosti mostných objektov na cestách v okrese Spišská Nová Ves 1991 - 1992
 • Diagnostika, výpočet a stanovenie zaťažiteľnosti mostných objektov na cestách v okrese Liptovský Mikuláš 1991 - 1993
 • Diagnostika, výpočet a stanovenie zaťažiteľnosti mostných objektov na cestách v okrese Čadca 1991
 • Diagnostika, výpočet a stanovenie zaťažiteľnosti mostných objektov na cestách v okrese Levice 1991 - 1994
 • Diagnostika, výpočet a stanovenie zaťažiteľnosti mostných objektov na cestách v okrese Žiar nad Hronom 1991
 • Diagnostika, výpočet a stanovenie zaťažiteľnosti mostných objektov na cestách v okrese Banská Bystrica 1992
 • Diagnostika, výpočet a stanovenie zaťažiteľnosti mostných objektov na cestách v okrese Košice - vidiek 1992 - 1993

Rok 1996

 • Diagnostické prehliadky, stanovenie zaťažiteľnosti overené zaťažkávacími skúškami troch mostných objektov v Cementárni L. Lúčka a.s.
 • Diagnostika a opravné prepočty desiatich mostných objektov na cestách II a III tr. v okrese Martin
 • Diagnostika a opravné prepočty ôsmych mostných objektov na cestách II a III tr. v okrese Žilina 1995 - 96.

Rok 1997

 • Diagnostika mostného objektu na ceste II / 588 ev. č. 007 – SSC SaÚ Vranov nad Topľou
 • Diagnostika mostného objektu na ceste III / 050 103, ev. č. 013 – SSC SaÚ Veľký Krtíš s následným vypracovaním projektu opravy
 • Prepočet zaťažiteľnosti mostného objektu na ceste II / 67 v Lysej Poľane – SSC SaÚ Poprad
 • Diagnostika mostného objektu na ceste III / 01892 ev. č. 001 – SSC SaÚ Martin s následným vypracovaním projektu rekonštrukcie
 • Diagnostika mostného objektu na ceste III / 01892 ev. č. 002 – SSC SaÚ Martin s následným vypracovaním projektu rekonštrukcie
 • Diagnostika mostného objektu na ceste III / 05419 ev. č. 001 v Novom Meste n / Váhom – SSC SaÚ Trenčín

Rok 1998

 • Diagnostika mostného objektu na ceste III / 5195 ev. č. 001 – SSC SaÚ Martin s následným vypracovaním projektu rekonštrukcie
 • Diagnostika mostného objektu na ceste III / 06615 ev. č. 001 – SSC SaÚ Zvolen
 • Diagnostika mostného objektu na ceste II / 571 ev. č. 035 – SSC SaÚ Rimavská Sobota
 • Diagnostika mostného objektu na ceste II / 531 ev. č. 028 – SSC SaÚ Rimavská Sobota
 • Diagnostika mostného objektu na ceste II / 531013 ev. č. 001 – SSC SaÚ Rimavská Sobota
 • Diagnostika mostného objektu na ceste II / 531017 ev. č. 017 – SSC SaÚ Rimavská Sobota
 • Diagnostika mostného objektu na ceste II / 571 ev. č. 037 – SSC SaÚ Rimavská Sobota
 • Zaťažovacie skúšky mostných objektov na ceste III / 050103 ev. č. 012 a 014 – SSC IÚ Banská Bystrica

Rok 1999

 • Diagnostika mostného objektu na ceste III / 507501 ev. č. 001 – SSC SaÚ Žilina
 • Diagnostika mostného objektu na Robotníckej ulici v Martine – Mesto Martin
 • Diagnostika mostného objektu na ulici Československej armády v Martine – Mesto Martin
 • Zaťažkávacia statická a dynamická skúška mostného objektu na ceste II / 583 ev. č 015 – SSC SaÚ Žilina
 • Diagnostika mostného objektu na ceste III / 064 062 ev. č. 001 – SSC SaÚ Topolčany
 • Prepočet zaťažiteľnosti mostného objektu na ceste I / 18 ev. č. 350 SSC SaÚ Liptovský Mikuláš
 • Diagnostika mostného objektu na ceste I/ 63 ev. č. 012 – SSC SaÚ Dunajská Streda
 • Diagnostika mostného objektu na ceste II / 506 ev. č. 013 – SSC SaÚ Dunajská Streda
 • Diagnostika mostného objektu s prepočtom zaťažiteľnosti v meste Spišská Nová Ves – pri sídlisku Mier
 • Diagnostika mostného objektu s prepočtom zaťažiteľnosti v meste Spišská Nová Ves – pri Plavárni

Rok 2000

 • Diagnostika mostného objektu na ceste I / 51 ev. č. 155 – SSC SaÚ Levice
 • Statické posúdenie objektu po požiari v Nitrianskej Blatnici.
 • Statické posúdenie klenbových stropov v Prevádzkovom objekte RALDES v Topolčanoch časť Továrniky
 • Diagnostika mostného objektu na ceste III / 5418 Lomnička spojka – SSC SaÚ Stará Ľubovňa
 • Diagnostika mostného objektu na ceste II / 554 ev. č. 044 – SSC SaÚ Bardejov
 • Diagnostika mostného objektu na ceste II / 556 ev. č. 009 – SSC SaÚ Bardejov

Rok 2001

 • Diagnostika mostného objektu na ceste II / 503 – ev. č. 503 – 003

Organizácia odborných podujatí :

 • „Súčasné problémy a moderné trendy v sanácií mostných objektov“ firemný seminár - TASUM, Ing. Peter Slašťan, Vrátna 1994
 • „Súčasné problémy a moderné trendy v sanácií mostných objektov “ firemný seminár – TASUM, Ing. Peter Slašťan, Terchová 1998
 • „Súčasné problémy a moderné trendy v sanácií mostných objektov “ firemný seminár – TASUM, Ing. Peter Slašťan, Terchová 1999