ZOZNAM PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA NA DIAGNOSTIKU

Covermeter CM 9 Microprocesor - pre zisťovanie polohy, profilu výstuže v betóne

Borehole Probe Tendon Duct Locator – pre zisťovanie polohy a profilu výstuže v ďaľších radách

Crackase – pre vizuálne zisťovanie tvaru a hĺbky trhlín

Rainbow indicator – pre zisťovanie hodnoty pH karbonátovaného betónu

Corecase – pre jadrové odvrty na skúšky pevnosti

Odtrhový prístroj – pre zisťovanie priľnavosti materiálov s podkladom

Merací systém pre elektrické snímače dĺžok – pre zisťovanie pretvorení konštrukcie s možnosťou merania 24 kanálov

Laserový zameriavač dĺžok – pre presné zameranie dĺžok

Schmidtov tvrdomer Typu L,N – pre zisťovanie pevnosti betónu nedeštruktívnou metódou

Digitálny merač vlhkosti stavebných materiálov GHH 91 KK

Sekundový digitálny teplomer GTH 1150

Digitálny hygro – thermometer GFTH 95

Teodolit THEO 020 A

Nivelačný prístroj Ni 025

Dial indicator – úchylkomer na meranie dĺžok s presnosťou 0,01mm