Projektová činnost

Projektová činnost zaisťuje kompletnú dodávku projektových prác (štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačné dokumentácie) v obore železobetónových a predpätých mostov, rekonštrukčných a sanačných prác.

1997

 • Vypracovanie projektu opravy troch mostných objektov po povodni v Cementárni L. Lúčka a.s.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy mostného objektu na ceste I / 18 ev. č. 389 a – SSC SaÚ Poprad
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy mostného objektu na ceste I / 77 ev. č. 004 – SSC SaÚ Poprad
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy mostného objektu na ceste III / 5411 ev. č. 004 – SSC SaÚ Poprad
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy mostného objektu na ceste III / 01892 ev. č. 002 – SSC SaÚ Martin

1998

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy mostného objektu na ceste II / 537 ev. č. 034 – SSC SaÚ Poprad
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy mostného objektu pre peších na sídlisku Martin - Ľadoveň
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy mostného objektu na ceste III / 050 103 ev. č. 012 – SSC IÚ B. Bystrica
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy mostného objektu na ceste III / 050 103 ev. č. 014 – SSC IÚ B. Bystrica
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie mostného objektu na ceste II / 583 obchvat Belá – SSC SaÚ Žilina
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy kamenných priepustov na ceste I / 65 SSC SaÚ Martin

1999

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy kamennej klenby na ceste I / 68 ev. č. 056 SSC SaÚ Prešov
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy kamennej klenby na ceste I / 68 ev. č. 067 SSC SaÚ Prešov
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie opravy priepustu na ceste II / 537 SSC SaÚ Poprad
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mostného objektu na ceste III / 507 51 ev. č. 001 – SSC SaÚ Žilina
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mostného objektu na ceste III / 065 54 ev. č. 001 – SSC SaÚ Martin
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mostného objektu na ceste III / 532 003 ev. č. 005 – SSC SaÚ Rimavská Sobota
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mostného objektu na ceste II / 531 ev. č. 028 – SSC SaÚ Rimavská Sobota
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mostného objektu na ceste I / 66 ev. č. 141 – SSC SaÚ Banská Bystrica
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mostného objektu na ceste I / 64 ev. č. 001 – SSC SaÚ Žilina
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mostného objektu na ceste II / 583 ev. č. 016 – SSC SaÚ Žilina
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie mostného objektu diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina objekt 203
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie mostného objektu diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina objekt 211
 • Vypracovanie projektu rekonštrukcie mostného objektu na ceste I / 66 ev. č. 141 – SSC SaÚ Banská Bystrica

2000

 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste I / 51 ev. č. 155 – SSC SaÚ Levice
 • Vypracovanie projektu „ Sanácia zosuvu na ceste I / 67 Mlynická križovatka“
 • Vypracovanie projektu rekonštrukcie mostného objektu na miestnej komunikácií vo Veľkom Rovnom
 • Vypracovanie projektu „ Sanácia zosuvu na ceste III / 5422 Frankovský kopec“
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste I / 67 ev. č. 062 – SSC SaÚ Poprad
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste I / 77 ev. č. 007 – SSC SaÚ Poprad

2001

 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste II / 547 – ev.č. 547 – 032
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na Ul. Čsl. armády v Martine
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ul. ČA / Mládeže „ Slimák „
 • Vypracovanie projektu bodovej závady lokality Demandice na ceste I / 75
 • Vypracovanie projektu sanácie objektu „ Koliba“ Vojenská zotavovňa Tatranské zruby

2002

 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste II / 504 – ev.č. 504 – 006 – SaÚ Trnava
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na Robotníckej ul. V Martine
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste III/510 15 SaÚ Levice
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste I/67 – 053 Matejovce
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste III/059007 – 010,011 Liptovské Revúce
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste II/531-026 Hnúšťa
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste III/53113-001 – Rimavská Sobota
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste II/542 005 Slovenská Ves

2003

 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste I/72 – 022 Vyšná Boca
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste III/50829 – 001 V. Krtíš
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste III/543 016 Červený Kláštor
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste III/5115-001 Levice
 • Vypracovanie projektu sanácie zosuvu na ceste I/75 Plášťovce
 • Vypracovanie projektu opravy mostného objektu na ceste III/510 15 SaÚ Levice
 • Vypracovanie projektu opravy oporného múra na ceste II/531 Rimavská Sobota